Analýzy

  • analyzypomůžeme Vám s identifikací procesů, jejich optimalizací a návrhem řešení s použitím IS, které již máte, nebo navrhneme nový
  • hledejme řešení pro Vaše problémy a nové životní situace za využití již používaných nebo s pomocí nových IS
  • pomůžeme Vám s vydefinováním, analýzou a dokumentací Vašich business požadavků, s formulací zadání a s implementací nového nebo zamýšlené změně stávajícího informačního systému
  • připravme společně co nejlepší zadání pro dodavatele IT řešení, buďme mu partnery po celou dobu vývoje či implementace