Dokumentace

dokumentace

  • zdokumentujeme a popíšeme všechny naše návrhy, nálezy a náměty
  • zpracujeme dokumentaci sběru požadavků na IT řešení, kvalitní zadávací dokumentaci pro řešitele či pro výběrová řízení
  • zajistíme projektovou a technickou dokumentaci
  • připravíme testovací dokumentaci – základ kvalitního ověření úprav
  • zhotovíme dokumentaci architektury IT řešení