Studie a audity

studie-audity

  • pojďme si znovu definovat a pojmenovat cíle Vašeho IT, připravit koncepci jeho rozvoje (strategii) a vhodně nastavit či zvolit podpůrné informační systémy
  • zrevidujme společně používané IS, způsoby integrace a propojení a hledejme další možnosti jejich využití i potenciál síly jejich propojení
  • nastavme pravidla a zásady pro provoz IS a zajištění jejich bezpečnosti a kvality
  • vyberme společně vhodné řešení či IT dodavatele